Raajjeyge raiyyithun neyngithibe biruveri kamuge thereyah

ރާއްޖެގޭގެ ރައްޔިތުން ނޭންގިތިބެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އިތުރު މަގެއް ހުޅުވިފައިވާކަން ޔަގީނެވެ.ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކަށާއި ގޭބިސީތަކުގެ…

ބުރިޖުގެ ހައިވޭގެ ޗާލުކަން ގެއްލިގެން މިދަނީ ކޮންބަޔަކަށް މަންފާކުރާތީބާ ؟

ބުރިޖުގެ ހައިވޭގެ ޗާލުކަން ގެއްލިގެން މިދަނީ ކޮންބަޔަކަށް މަންފާކުރާތީބާ ؟ މާލޭސިޓީ ގެ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އަކީ އެބުރިޖުން ދަތުރު ކުރާކޮންމެ މީހަކަށްމެ ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެވޭތަނަކަށްވެފައި…